مرجع استاندارد های frp standards میلگرد و مش کامپوزیتی

لازمه بدست آوردن بهترین عملکرد و کارایی هر کاری نیازمند این می باشد که از خواص و مشخصات آن محصول آگاهی کافی داشته باشید.

از این جهت ما در ماتیا اطلاعات لازم را در رابطه با طراحی و اجرای پروژه ها با استفاده از استانداردهای روز دنیا در اجرای بهتر و مهندسی تر یاری می رسانیم.

 

آیین نامه ACI 318 نسخه ACI 318-14

آیین نامه ACI 318 نسخه ACI 318-19

آیین نامه بتن ایران (آبا)

جلد اول تفسیر آیین نامه بتن ایران

جلد دوم تفسیر آیین نامه بتن ایران