بار مرده ساختمان چیست؟ dead load

بار مرده ساختمان چیست؟ dead load

بار مرده به یکی از انواع نیروهای وارد شده بر سازه (در مهندسی عمران به نیرو وارده بر سازه بار می گویند) میباشد.

و همینطور منظور از بارگذاری سازه، نیروهایی است که به سازه وارد میشوند.

در کل نیروهای وارد بر سازه بطور کلی به دو دسته تقسیم میشوند:

  • نیروهای خارجی: نیروهایی که از خارج به سازه وارد میشوند.
  • نیروهای داخلی: نیروهایی که در اثر نیروهای خارجی در اجزای سازه  ایجاد میشوند.
Read more
کارربرد پلیمر آن صنعت ساختمان چیست؟

پلیمر و کارربرد آن در صنعت ساختمان چیست؟

از زمانی که پلیمر ها پا به عرصه صنعت گذاشتند، جهان پیرامون ما را دچار تحول کرده اند که یکی از این عرصه ها، صنعت ساختمان است و امروزه بخش های مختلفی از ساختمان با مواد پلیمری جایگزین شده است.

برخی از قالب هایی که برای بتن ریزی استفاده می شوند نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

بطور مثال قالب سقف وافل که جهت ساخت سقف وافل استفاده می شوند، از جنس پلیمر هستند.

Read more

مزایای استفاده از رایانش ابری توسط مهندسان عمران در نرم افزار ANSYS رایانش ابری پردازش ابری ANSYS Cloud computing

مزایای استفاده از رایانش ابری توسط مهندسان عمران در نرم افزار ANSYS

رایانش ابری یا پردازش ابری Cloud computing قدرت محاسباتی نامحدودی را در اختیار اختیار مهندسان عمران قرار می‌دهد. اما هنوز اکثریت این مهندسان نتوانستن از این تکنولوژی استفاده کنند.

امروزه شرکت های بزرگ و کوچک سعی دارند برای حل مسائل پیچیده در تجارت امروزی خود از رایانش ابری بهره برداری کنند.

Read more