طراحی و اجرای انواع سازه

طراحی و اجرای انواع سازه

طراحی و اجرای انواع سازه

طراحی و اجرای انواع سازه در ماتیا با فلسفه نوآوری در صنعت ساخت و ساختمان قدم به میدان گذاشته است.

زیربنا و مادر صنعت ساخت، مهندسی سازه و ساختمان است. لازمه نوآوری شناخت دقیق و اشراف کامل به موضوع است.

از این رو حضور فعال در طراحی و اجرای سازه و ساختمان برای ماتیا یک اصل مهم است؛ تا بتواند بر محور فعالیت های خود اشراف به روزی داشته باشد، مسائل را بشناسد و در راستای نقش تعریف شده خود برای ارتقاء کارآمدی و کیفیت صنعت تلاش کند.

تلاشهای ماتیا برای طراحی و اجرای انواع سازه

البته تلاش شده است حضور ماتیا در طراحی و اجرای سازه ها نیز، حضوری ارزش افزا و متفاوت باشد. بدین معنی که تقریبا در اغلب پروژه هایی از این دست، در صورت همراهی کارفرمایان، تلاش می شود پروژه در هر مرحله ای به ماتیا ارجاع شده است، مبتنی بر اقتضائات خود، از طراحی مفهومی تا اجزاء از خدمتی منحصر به خود بهرمند شود و بهترین انتخاب ها در تمام موضوعات برای هر پروژه انجام شود. به نحوه که طراحی ارائه شده در نوع خود در حالتی بهینه قرار گرفته باشد.

در بسیاری از پروژه های طراحی و اجرای انواع سازه توسط ماتیا، مکرر اتفاق افتاده است که با تغییر و اصلاحی مفهومی، تعداد طبقات منفی کاهش یافته و در عین حال تعداد پارکینگ ها افزایش یافته است، مقادیر قابل توجهی حجم فولاد مصرفی کاهش یافته است، فضای مفید بیشتر شده است، ارتفاع مفید طبقات افزایش یافته است، عملکرد سازه بهبود یافته است، از ساخت پی های سنگین و شمع های عمیق اجتناب شده است، رفتارهای پیچیده و پرمخاطره لرزه ای و سازه ای به رفتاری ساده و قابل پیش بینی تغییر یافته است و ....

ماتیا برای ارائه خدمات طراحی و اجرای سازه ها از شبکه همکاران توانمند و متخصصی بهره می برد و امیدوار است با ارائه خدمات مهندسی در تراز مطلوب و کارا، در ارتقاء کارایی صنعت ساختمان نقش ایفا کرده و الگوهای مطلوبی را به جامعه مهندسی ارائه کند.