کاتالوگ خدمات تاپ داون

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات تاپ داون شرکت ماتیا و نیز آشنایی با جزییات علمی و اجرایی اجرای سازه به روش تاپ داون، پیج تخصصی ماتیا تاپ داون را دنبال کنید:

 mattia.top_down

همچنین برای آشنایی با سایر خدمات و محصولات شرکت ماتیا، می توانید پیج ماتیا را دنبال کنید:

mattiagroup

 

طراحی و اجرای سازه با روش بالا به پایین | Top-Down construction فرق بین روش اجرای ساختمان از پایین به بالا با بالا به پایین مهمترین مزایای این روش Top-Down construction نحوه اجرا اجرای سازه با روش بالا به پایین | Top-Down construction

طراحی و اجرای سازه با روش بالا به پایین | Top-Down construction فرق بین روش اجرای ساختمان از پایین به بالا با بالا به پایین مهمترین مزایای این روش Top-Down construction نحوه اجرا اجرای سازه با روش بالا به پایین | Top-Down construction

طراحی و اجرای سازه با روش بالا به پایین | Top-Down construction فرق بین روش اجرای ساختمان از پایین به بالا با بالا به پایین مهمترین مزایای این روش Top-Down construction نحوه اجرا اجرای سازه با روش بالا به پایین | Top-Down construction

امروزه گودبرداری های عمیق در محدوده شهری رواج یافته و نیازمندی به روشهای بسیار ایمن برای اجرای آنها رو به افزایش است. از این رو آشنایی با روش های گودبرداری برای مهندسین از ضروریات محسوب می گردد.

روشهای مختلفی برای اجرای گودهای عمیق از قبیل روش های میخکوبی، مهاربندی، مهار متقابل و نیز روش اجرای بالا به پایین مطرح شده است که هر یک دارای نقاط قوت و ضعف هستند.

البته بررسی این روشها در اغلب موارد عملکرد بهتری را برای روش اجرای بالا به پایین نشان می دهد.

روش اجرای بالا به پایین یک از روشهای بسیار ایمن و قابل اجرا در محیط های شهری است که طی سالیان اخیر توسعه یافته است.

روش بالا به پایین یا تاپ داون یا تاپ داون (Top-Down)، در واقع یک الگوی معکوس اجرای سازه و یک روش اجرا است.

فرق بین روش اجرای ساختمان از پایین به بالا با بالا به پایین

یعنی بر خلاف روش متداول اجرای ساختمان از پایین به بالا (bottom-up)، در این روش در ساختمانهایی که دارای طبقات منفی هستند، اجرای ساختمان از تراز سطح زمین و با دال تراز همکف شروع می شود و به سمت پایین یعنی پی سازه و گاهی همزمان به سمت بالا ادامه می یابد.

مهمترین مزایای این روش Top-Down construction

این روش اجرا برای کنترل تغییرشکلهای گودهای عمیق بسیار موثر است. تاپ داون در سالهای اخیر بطور گسترده در گودهای عمیق مورد استفاده بوده است.

روش تاپ داون با حذف کامل سازه نگهبان یا روش پایدارسازی گود و صرفه جویی قابل توجه در مصرف مصالح مورد استفاده در پایدارسازی گود خصوصا فولاد و سیمان، در مقیاس کلان منجر به صرفه جویی در مصرف انرژی و تولید کمتر گازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن می گردد و از این رو روشی سبز و در راستای توسعه پایدار محسوب می گردد.

نحوه اجرا سازه با روش بالا به پایین | Top-Down construction

در روش تاپ داون، قبل از خاکبرداری بخشهای اصلی سازه اجرا میگردد و وظیفه نگهداری و کنترل های دیواره گود بر عهده سازه اصلی می باشد.

به عبارت دیگر سازه نگهبان موقت نگهدارنده دیواره گود که پیشتر، دیوار میخکوبی شده یا انکر شده، خرپای فلزی و یا ... بود، حذف می شود و همانند دوره بهره برداری، سازه اصلی وظیفه نگهداری را بر عهده میگیرد.

از این رو زمان ساخت می تواند کاهش یابد، زمان و هزینه ساخت سازه نگهدارنده حذف شده و به علت سختی بالای سازه، تغییرشکل های رخ داده در اطراف گود کاهش می یابد.

اندازه گیری های گسترده میدانی و تحلیل های عددی مختلف نشان می دهد، با توجه به سختی بیشتر دال ها نسبت به استرات ها، روش تاپ داون در کنترل تغییرشکل های دیواره گود و نیز نشست زمین اطراف موثرتر است و کمترین مقدار بیشینه تغییرشکل را منجر می شود و نیز کارایی ساخت ارتقا و هزینه گودبرداری کاهش می یابد.

در روش تاپ داون از آنجایی که احداث سازه هم زمان با عملیات خاکی انجام می شود، کارایی در این روش به شدت تابع کارایی عملیات خاکی و عملیات سازه است.

روش تاپ داون در شرایطی که محدودیت های حقوقی تصرف در ملک همسایه وجود دارد، فضای کاری یا زمان اجرا محدود است و کمترین تداخل با ترافیک اطراف پروژه الزامی است، کاربرد زیادی دارد.

از منظر مدیریت ساخت و مسایل کنترل پروژه، گودبرداری در این روش از مسیر بحرانی پروژه خارج می شود.

اجرا با روش بالا به پایین، به علت اندرکنش زیاد عملیات سازه و عملیات خاکی و نیز صعوبت های عملیات زیرزمینی از پیچیدگی و تنوع زیادی برخوردار است و نوآوری در انجام بهینه آن، مستمرا مورد توجه است.

خدمات طراحی و اجرای سازه ها با روش بالا به پایین (Top-Down ) از جمله اولین خدماتی است که مبتنی بر نیاز روز کشور و صنعت ساختمان و به علت ماهیت توام با نوآوری آن، در سبد خدمات ماتیا قرار دارد و پروژه های متعددی از این دست را به انجام رسانده است.

کاتالوگ خدمات تاپ داون