دسترسی ۲۴ ساعته به واحد فروش: ۰۹۱۲۷۲۰۱۴۱۷ | ۰۹۰۱۶۰۰۰۴۱۴

How Can We Help?

دسته بندی
فهرست مطالب

سیستم سقف دال تخت متکی بر تیر

سیستم سقف دال تخت دو طرفه با تیر، از پرکاربردترین نوع دال ها در ساختمان های بتن آرمه محسوب می‌شوند.

در این نوع سیستم، بارهای وارد بر سقف ایتدا به تیرهای قرار گرفته در اطراف دال منتقل شده و در ادامه از این تیر ها به ستون ها انتقال می‌یابند.

از جمله مزایای این سیستم می‌توان به سهولت اجرای آن اشاره کرد.

همچنین عدم نیاز به قالب‌های خاص جهت اجرا از دیگر مزایای این سیستم به شمار می‌رود.

کمتر بودن ضخامت سقف نسبت به دال‌های وافل و ارائه سطح صاف و عدم نیاز به اجرای سقف کاذب از دیگر مزایای دال‌های تخت به شمار می‌روند.

از مهمترین معایب سیستم سقف دال تخت نسبت به دیگر سیستم‌ها مصرف بتن بالاتر آن می‌باشد.

افزایش بتن مصرفی موجب افزایش وزن کل سازه و در نتیجه افزایش فولاد مصرفی در طرح کل سازه نیز می‌گردد.

به طور کلی حداقل ضخامت دال‌های تخت در کاربری‌های متعارف حدودا برابر L/33 می‌باشد که در در پروژه مورد نظر با توجه به تیرهای تعبیه شده در طرح سازه ضخامت دال تخت برابر 20 سانتی متر محاسبه شده است.

آرماتور مصرفی دال بدون درنظر گرفتن آرماتور تیرهای متکی برآن به صورت تقریبی برابر 15 کیلوگرم برمترمربع سازه برآورد می‌گردد.

همچنین وزن بتن مصرفی با درنظر گرفتن تیرهای اضافه شده حدودا برابر 27/. ‌مترمکعب بر مترمربع سازه می‌باشد.

انواع سیستم دال آویخته

انواع سیستم سقف دال‌های آویخته به صورت زیر است.

سیستم سقف دال تخت

سیستم سقف دال تخت دالی بتنی که بدون استفاده از تير مستقيماً روی ستون‌ها تکيه می‌کند.

معمولاً از اين نوع دال در مواردی استفاده می‌شود که دهانه‌ها خيلی بزرگ و بارهای وارده سنگين نباشد.

دال تخت مجوف

دال تخت مجوف همانند دال تخت، مستقيماً بر ستون‌ها متکی است ولی به منظور کاهش اثر وزن دال با استفاده از قالب‌های جعبه‌ای شکل فضاهای داخلی در قسمت تحتانی دال ايجاد میشود.

معمولاً برای بالا بردن مقاومت برشی در اطراف ستون‌ها‌، آن را بصورت توپر می‌سازند.

مزایا و معایب دال بتنی تخت

  • سطح زیر دال بتنی تخت بدون تیر کاملا صاف و یکدست بوده و که این امر موجب افزایش ارتفاع آزاد طبقات می گردد.
  • از آنجایی که در اجرای این نود دال بتنی بدون تیر بحث کنترل خیز و ترک بسیار مهم می باشد، این سقف غالبا در ساختمان های با دهانه کمتر از 6 متر و پروژه هایی که بار زیادی ندارند اجرا می شود. شایان ذکر است که به منظور کنترل خیز سقف دال تخت بتنی بدون تیر ضخامت آن را افزایش می دهند اما این امر افزایش بار مرده سازه و مشکلات ناشی از آن را در پی دارد.
  • قالب بندی و اجرای سقف دال بتنی تخت با تیر دشوارتر از نوع بدون تیر آن بوده و از این رو زمان اجرای آن بیشتر می باشد. ضمن اینکه در نوع با تیر ، برای پوشاندن آویز تیرها بهتر است که از سقف کاذب استفاده گردد. اما سقف دال تخت بتنی بدون تیر سطح صافی داشته و نیازی به اجرای سقف کاذب نیست.