دسترسی ۲۴ ساعته به واحد فروش: ۰۹۱۲۷۲۰۱۴۱۷ | ۰۹۰۱۶۰۰۰۴۱۴

How Can We Help?

دسته بندی
فهرست مطالب

بررسی مزایا و محدودیت‌های روش ساخت بالا-پایین

روش ساخت بالا-پایین، رویکردی متفاوت در صنعت ساخت است که با توجه به مزایای پرشماری که دارد، مقبولیت قابل توجهی را کسب کرده است؛ نوشته‌ی حاضر قصد دارد که به بیان مزایای استفاده از این رویکرد و همچنین بیان محدودیت‌های آن بپردازد.

مزایای روش ساخت بالا-پایین

عملکرد ساختمانی

با توجه به امکان احداث زودهنگام طبقات همکف و بالاتر از همکف، امکان بهره‌برداری مرحله‌ای و زودهنگام از این طبقات وجود خواهد داشت. 

ایمنی

در این روش قبل از عملیات خاک‌برداری، احداث ساازه‌ی نگهدارنده‌ی خاک آغاز شده و در اغلب موارد احداث سازه مقدم بر خاک‌برداری در هرمرحله است.

کاهش هزینه

مهم‌ترین مزیت روش اجرای بالا-پایین از نظر هزینه، حذف هزینه‌های پایدارسازی موقت گود است؛ البته هزینه‌های ناشی از الگوی اجرای معکوس، به هزینه‌های احداث ساازه متداول اضافه می‌گردد. غالباً استفاده ازروش اجرای بالا-پایین، در مجموع هزینه‌های پایدارسازی گود و احداث سازه، منجر به کاهش هزینه می‌گردد.

کاهش زمان ساخت

اجرای بالا-پایین کامل و دو سویه در طبقات مثبت و منفی به طور همزمان و نیز برنامه‌ریزی انجام عملیات خاکی به شکل مناسب، نقش بسیار تاثیرگذاری در بهینه‌کردن زمان پروژه دارند. به بیان دیگر اگر این دو عامل رعایت گردد، در اغلب موارد، روش بالا-پایین منجر به کاهش زمان اجرا خواهد شد.

کاهش مشکلات حقوقی

ورود به حریم همجواری‌ها باعث ایجاد مشاکلات حقوقی برای پروژه‌ها شده و گاهی کسب رضایت از همسایگان، زمان‌بندی پروژه را تغییر داده و هزینه‌های اضافی به کارفرما تحمیل کرده است. در روش بالا-پایین، هیچ یک از اجزاء پایدارسازی، خارج از محدوده زمین پروژه نیست و از این رو استفاده از این روش در چنین پروژه‌هایی به عنوان راهکاری مناسب و کم‌هزینه برای اجرا به شمار می‌رود.

سایر مزایا روش ساخت بالا-پایین

روش اجرای بالا-پایین از منظر اقتصاد ملی، مسایل سلامت، ایمنی و محیط زیست و نیز تسهیل مدیریت کارگاه دارای مزیت‌های چشمگیر است.

محدودیت‌های روش ساخت بالا-پایین

محدودیت‌های روش ساخت بالا-پایین شامل موارد زیر است:

  • فضای کار محدود زیرزمینی
  • اهمیت مضاعف فصل مشترک‌ها بین معماری و سازه
  • کاهش راندمان دستگاه‌ها دز زمین‌های محدود محیط شهری
  • دشواری مضاعف این روش در صورت برخورد به آب زیرزمینی
  • نیازمند به تعبیه‌ی یک بازشو با ابعاد مناسب
  • وجود درزهای اجرایی متعدد به دلیل ماهیت تدریجی روش

جمع‌بندی

در این نوشته تلاش گردید تا مزایا و همچنین محدودیت‌های روش ساخت بالا-پایین به اختصار توضیح داده شود؛ مطالب فوق از کتاب “راهنمای طراحی و ساخت ساختمان به روش بالا-پایین” گردآوری شده است.