بار زنده ساختمان چیست؟ live load بارزنده

بار زنده ساختمان چیست؟ live load

بار زنده live load به بارهایی گفته می‌شود که به لحاظ مقدار و محل اثر وضعیت مشخصی ندارند. با توجه به این موضوع در بار زنده هم محل اثر این بارها می‌تواند تغییر کند و هم مقدار آنها می‌تواند کم و زیاد شود.

تعریف بار زنده در مهندسی

باز زنده به بار بدون موقعیت ثابت و غیر دائمی وارد به سازه اطلاق می‌گردد.

این بار شامل وزن انسان‌ها و وسایلی است که در روی کف و سازه ممکن است حرکت کنند.

این بارها به بارهای احتمالی نیز معروفند.

ممکن است در لحظه‌ای موجود و در زمان دیگر بر سازه قرار نگیرد.

میزان و بزرگی این بار، به نوع استفاده، تراکم و احتمال حضور همزمان بار بستگی دارد.

live load

بارهای زنده بارهایی هستند که متغیر و غیر قابل پیش بینی هستند و مقدار و راستای ثابت ندارند و امکان جابجایی دارند.

مثل وزن انسان ها، حیوانات، ماشین ها، اثاثیه، سایر اعضای غیرسازه ای، مکش باد.

Live load is a civil engineering term that refers to a load that can change over time. The weight of the load is variable or shifts locations, such as when people are walking around in a building. Anything in a building that is not fixed to the structure can result in a live load, since it can be moved around.

انواع بار زنده در ساختمان

  • بارزنده پشت بام (live Roof)
  • بارزنده گسترده یکنواخت Live
  • بارهای زنده کاهش یافته (Live Reducible)
  • بارزنده تیغه بندی (Partition Load)
  • بارگذاری در پل و پارکینگ‌ها
  • بارزنده آسانسور
  • بارزنده جراثقال
  • بار ناشی از تغییرات درجه حرارت

چند نکته

اصطلاحی که مفهوم بار زنده را در ذهن یک مهندس تداعی می‌کند، عمدتا در اثر وزن انسان‌هایی است که در سازه رفت و آمد می‌کنند و یا وسایلی که در آن قرار می‌گیرند.

بارهای محیطی (بار باد، برف، زلزله و …) که در طول عمر سازه بر آن وارد می‌شوند و همچنین بارهای حین ساخت، جزو بارهای زنده محسوب نشده و در آیین‌نامه‌ها، هریک از این بارها به طور جداگانه و با روش‌های خاص خود محاسبه می‌شوند.

مقدار بارهای زنده با توجه به نوع کاربری ساختمان و یا هر بخش از آن و مقداری که احتمال دارد در طول عمر ساختمان به آن وارد گردد، تعریف می‌شود.

تعیین مقدار بار زنده بر خلاف بار مرده، به طور مستقیم توسط مهندس محاسب امکان پذیر نبوده و باید مقدار آن توسط مطالعات آماری آیین‌نامه بیان شود.

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *