پروژه بنیان سئول

پروژه شهرک سئول طراحی، اجرا، تامین قالب وافل سقف

در این پروژه با توجه به متغیر بودن تعداد واحدها در هر طبقه که یک مزیت مهم در پروژه های ساختمانی است پیشنهاد ماتیا ساختمان استفاده از قالب سقف وافل به کارفرما بود.

مزایای اجرای سقف وافل ماتیا

مهمترین فواید استفاده از قالب وافل سقف حذف ستونهای مازاد و افزایش دهانه بین ستونها می باشد. در نتیجه استفاده از سقف وافل، حذف ستون ها و ایجاد دهانه های بزرگتر و کم شدن محدودیتها در استفاده دیوارها می باشد، که این امر سبب انعطاف بسیار زیادی در طراحی معماری می گردد.