پروژه ظفر-جردن آفریقا - اجرا، طراحی سازه، طراحی و اجرا به روش تاپ داون top-down ، تامین قالب وافل سقف

پروژه بنیان ظفر

پروژه ظفر-جردن (آفریقا) اجرا، طراحی سازه، طراحی و اجرا به روش تاپ داون، تامین قالب وافل

ساختمان تجاری اداری “بنيان ظفر” مستقر بر جنب خیابان ظفر، در نزدیکی خیابان آفریقا در منطقه سه تهران واقغ شده است

ایم ساختمان در زمینی به مساحت ۴۷۵ مترمربع ساخته خواهد شد و دارای مجموعا حدود ۴۰۰۰ متر مربع بنای مفید و غیرمفید، شامل پنج طبقه اداری روی همکف، یک طبقه تجاری با ارتفاع سقف ۶ متر، نیم طبقه تجاری و پنج طبقه منفی برای پارکینگ و انباری است.

مزایای اجرای سقف وافل ماتیا

مهمترین فواید استفاده از قالب وافل سقف حذف ستونهای مازاد و افزایش دهانه بین ستونها می باشد. در نتیجه استفاده از سقف وافل، حذف ستون ها و ایجاد دهانه های بزرگتر و کم شدن محدودیتها در استفاده دیوارها می باشد، که این امر سبب انعطاف بسیار زیادی در طراحی معماری می گردد.

پروژه شهرک سئول طراحی، اجرا، تامین قالب وافل سقف

پروژه بنیان سئول

پروژه شهرک سئول طراحی، اجرا، تامین قالب وافل سقف

در این پروژه با توجه به متغیر بودن تعداد واحدها در هر طبقه که یک مزیت مهم در پروژه های ساختمانی است پیشنهاد ماتیا ساختمان استفاده از قالب سقف وافل به کارفرما بود.

مزایای اجرای سقف وافل ماتیا

مهمترین فواید استفاده از قالب وافل سقف حذف ستونهای مازاد و افزایش دهانه بین ستونها می باشد. در نتیجه استفاده از سقف وافل، حذف ستون ها و ایجاد دهانه های بزرگتر و کم شدن محدودیتها در استفاده دیوارها می باشد، که این امر سبب انعطاف بسیار زیادی در طراحی معماری می گردد.