دسترسی ۲۴ ساعته به واحد فروش: ۰۹۱۲۷۲۰۱۴۱۷ | ۰۹۰۱۶۰۰۰۴۱۴

How Can We Help?

دسته بندی
فهرست مطالب

پایدارسازی گود و دیواره خاکی با کمک خرپا و سازه فولادی

یکی از روشهای مرسوم از پایدارسازی گود و دیواره خاکی استفاده از خرپا و سازه‌ فولادی است.

در این روش با ساخت قابهای فولادی جلوی دیواره‌های فولادی و سپس اتصال این قاب به خرپاهای مثلثی شکل با اعضای مایل از حرکت دیواره جلوگیری می‌گردد.

از این روش عموما برای پروژه‌های با مساحت محدود استفاده می‌گردد، زیرا در پروژه‌های بزرگ‌تر فشار جانبی خاک بیشتر شده و نیاز به سازه‌های با مقاطع قوی‌تر می‌باشد.

این موضوع استفاده از این روش را از جنبه‌ی اقتصادی تحت شعاع قرار می‌دهد.

همچنین در پروژه‌هایی که فضای کار زیادی ندارند، استفاده از این روش کمی دست و پاگیر بوده و از آزادی عمل کارگاه می‌کاهد.

مراحل اجرای پایدارسازی گود و دیواره خاکی با کمک خرپا و سازه فولادی

مرحله اول – حفاری چاه

بعد از تخریب ساختمان قدیمی در صورت وجود و پس از برداشتن آوارهای اولیه و رساندن سطح خاک به تراز خیابان، اقدامات لازم جهت حفر چاه در محل اعضای قائم خرپاها (نزدیک ترین محل ممکن به دیوار همسایگان مجاور) صورت می‌پذیرد.

عمق این چاه ها برابر با عمق گود به علاوه فونداسیون لازم برای هر المان عمودی (مطابق با نقشه های اجرایی) است.

این چاه ها عموما در محاسبات به قطر 80 تا 100 سانتی متر در نظر گرفته می شوند.

مرحله دوم – نصب صفحه ستون و شمع

همزمان با حفر چاه های مورد نیاز، قفسه آرماتور فونداسیون عضو قائم سازه نگهبان نیز ساخته شده و پس از اتمام حفاری و با حداقل فاصله زمانی ممکن داخل چاه ها قرار گرفته می گیرد.

در صورت امکان روی این قفسه آرماتور بندی صفحه ستون فولادی قرار داده می شود تا ستونها پس از بتن ریزی روی آن بصورت گیردار جوش داده شود و در صورت وجود مانع برای این کار، قبل از بتن ریزی اعضای قائم (ستون خرپا) بصورت شاقول داخل چاه قرار داده شده و بتن ریزی انجام می شود.

توصیه می شود درصورت عدم امکان نصب صفحه ستون با هماهنگی مهندس ناظر تدابیر مقتضی در نظر گرفته شود.

مرحله سوم – ادامه گود برداری و خاک برداری

پس از نصب عضو قائم، گودبرداری بصورت شیب دار با نسبت 1 به 2 (به ازای هر 2 متر ارتفاع 1 متر عرض خاک) در کناره های گود انجام می شود. خاکبرداری در بقیه قسمت های گود تا رسیدن به عمق زیر فونداسیون بلامانع می باشد.

نباید فراموش کرد درصورت امکان در حین گودبرداری بصورت مرحله ای خاکهای جلوی سازه نگهبان جهت نصب عضو مورب سازه برداشته شود.

می توان این کار را پس از رسیدن به کف گود نیز انجام داد.

عملیات خاکبرداری باید با دقت بالا صورت گیرد تا باعث ریزش خاکهای اطراف آن نشود.

مرحله چهارم – نصب عضو مورب اصلی خرپا و تکمیل سازه فولادی

بعد از رسیدن به تراز خاکبرداری زیر فونداسیون و قرار دادن صفحه ستون در محل مناسب (روبروی ستونهای خرپا) عضو مورب اصلی خرپا را با مقطع درج شده در نقشه های سازه نگهبان، از یک طرف به صفحه ستون و از طرف دیگر به المان قائم سازه نگهبان متصل می نماییم.

اولین عضو افقی سازه نگهبان را نیز در همین مرحله نصب می کنیم.

مرحله پنجم – مابقی عملیات خاک برداری و نصب خرپا با تکمیل سازه فولادی

عملیات خاکبرداری مرحله به مرحله و همزمان با تکمیل سازه خرپا ادامه می یابد تا اولا خاک کنار دیواره ها و ثانیا سازه خرپا بصورت کامل (مطابق با نقشه های اجرایی) ساخته شود.