دسترسی ۲۴ ساعته به واحد فروش: ۰۹۱۲۷۲۰۱۴۱۷ | ۰۹۰۱۶۰۰۰۴۱۴

How Can We Help?

دسته بندی
فهرست مطالب

دستورالعمل بتن ریزی در هوای گرم

به طورکلی عواملی نظیر هوای گرم، وزش باد و رطوبت، روی ساختن، ریختن و عمل آوردن بتن اثر میگذارند. بنابراین باید طبق دستورالعمل بتن ریزی در هوای گرم استفاده کرد.

برای دستیابی به نتیجه مطلوب، پیمانکار موظف است ضمن مراحل مختلف بر اساس دستورات دستگاه نظارت عمل نماید.

پیمانکار باید دمای محیط، دمای مصالح و بتن، و اوضاع جوی، سرعت و جهت وزش باد، رطوبت نسبی محیط و سایر اطلاعات را به طور روزانه، ثبت و در کارگاه جمع آوری نماید.

هوای گرم چیست؟

هوای گرم با تركيبی از دمای زياد هوا، رطوبت نسبی كم، دمای بالای بتن و سرعت وزش باد حاصل می گردد.

وجود دمای زياد برای بتن و عواملی كه باعث تبخير شديد آب از سطح آن شوند می تواند خسارت بار باشد.

حتي دمای زياد بتن به تنهايي می تواند به بروز اين شرايط كمك کند.

تاثیر هوای گرم بر بتن

اغلب زمانی که دمای بتن از  °C32 در هنگام بتن ريزی و يا تا زمان گيرش تجاوز نمايد شرايط هوای گرم حاصل می شود.

بروز شرايط ايجاد تبخير با شدتي بيش از kg/m21 در هر ساعت از سطح بتن قطعا مشكل زا است.

حتي توصيه می شود شدت تبخير از سطح بتن كمتر از kg/m2 5/0 در هر ساعت باشد تا خسارت هايی به بتن وارد نشود و كار بتن ريزي بهتر انجام گردد.

آثار هوای گرم بر روی بتن چیست؟

از مهمترین آثار هوای گرم بر روی بتن در زمان ریختن و عمل آمدن می توانیم به موارد فوق اشاره کنیم.

 • افزایش میزان آب مورد نیاز
 • کاهش اسلامپ
 • زیاد شدن سرعت سخت شدن بتن
 • افزایش احتمال ترکهای خمیری در بتن
 • بروز اشکال در کنترل میزان هوای بتن
 • کاهش دوام بتن در صورت عدم رعایت ملاحظات فنی
 • عدم امکان دستیابی به سطوح یکنواخت

برای جلوگیری از بوجود آمدن آثار نامطلوب و دستیابی به بتن مناسب با کارایی و مقاومت زیاد، رعایت نکات زیر از جانب پیمانکار، هنگام اجرای عملیات الزامی است.

آب

برای بتن ریزی در هوای گرم آب مصرفی بتن نباید گرم باشد.

گرم بودن آب علاوه بر بالا بردن درجه حرارت مخلوط بتن، باعث بالا رفتن مصرف آب میشود که این امر نهایتاً موجب کاهش مقاومت خواهد شد.

با اضافه شدن هر 10 درجه به حرارت آب، میزان اسلامپ 20 تا 25 میلیمتر کاهش می یابد و از این رو آب مصرفی باید کاملاً خنک بوده و در صورت لزوم توسط یخ خنک شود.

سیمان

یکی از نکات بسیار مهم در برای بتن ریزی در هوای گرم ، دمای سیمان به هنگام اختلاط است.

بالا بودن دمای سیمان، دمای بتن را افزایش میدهد که این امر موجب تسریع عمل آبگیری، سخت شدن فوری، بالا رفتن نیاز به آب و نهایتاً آثار نامطلوب بر روی مقاومت و جمع شدگی خمیری بتن خواهد شد.

بنابراین تحت هیچ شرایطی نباید درجه حرارت سیمان هنگام اختلاط از 77درجه سانتیگراد تجاوز نماید، به هر حال زمان گیرش سیمان مصرفی باید بر اساس روشهای ارائه شده کنترل شود.

در هوای گرم باید از مصرف سیمانهای گرم، نوع 3 و مشابه آن خودداری شود.

مواد افزودنی

مصرف مواد افزودنی در هوای گرم باید بر اساس توصیه های کارخانه سازنده و تأییدات دستگاه نظارت صورت گیرد.

بدون رعایت تأیید قبلی دستگاه نظارت، پیمانکار به هیچ وجه حق اضافه نمودن این مواد را به بتن نخواهد داشت، استفاده از مواد افزودنی کندگیر کننده و یا کاهش دهنده آب با اجازه قبلی دستگاه نظارت بلامانع است.

نکات مهم هنگام بتن ریزی در هوای گرم

 1. هنگام بتن ریزی دمای هیچ قسمت از بتن نباید از 30 درجه سلسیوس تجاور نماید.
 2. دمای محیط هنگام بتن ریزی نباید از 38 درجه سلسیوس بیشتر باشد. برای دست یافتن به بتنی خوب و پایا توصیه میشود عملیات بتن ریزی در دمای بین 24 تا 38 درجه سلسیوس انجام شود.
 3. مصالح بتن خصوصاً مصالح سنگی نباید زیر تابش مستقیم آفتاب قرار گیرد.
 4. وسایل، لوازم و تجهیزات تهیه، حمل و ساختن بتن نظیر مخلوط کن ها، پمپها، تراک میکسرها، باید حتی الامکان سفید رنگ بوده و در جای خنک، نگهداری و نصب شوند و در صورت امکان با پوشش مناسب از تابش مستقیم آفتاب مصون باشند.
 5. فاصله زمانی بین ساختن و ریختن بتن در قالب به حداقل ممکن کاهش یابد.
 6. آبپاشی قالب ها، آرماتورها و بستر محل بتن ریزی، با آب خنک، همزمان و قبل از بتن ریزی صورت پذیرد.
 7. محل بتن ریزی در حین اجرا از تابش مستقیم آفتاب مصون نگه داشته شود.
 8. در فصل تابستان و روزهای گرم یا بتن ریزی در هوای گرم خصوصاً در مناطق جنوبی ایران توصیه میشود بتن ریزی در اواسط روز قطع و برنامه بتن ریزی برای اوایل صبح و عصر، تنظیم و اجرا شود.