دسترسی ۲۴ ساعته به واحد فروش: ۰۹۱۲۷۲۰۱۴۱۷ | ۰۹۰۱۶۰۰۰۴۱۴

How Can We Help?

دسته بندی
فهرست مطالب

انکراژ خاک یا پایدارسازی گود روش مهارگذاری چیست؟ soil anchors

در روش مهارگذاری soil anchors بمانند روش میخ‌کوبی ابتدا حفاری در دیواره‌ی مورد نظر انجام شده، سپس استرندهای بافته‌شده در داخل گمانه جا زده می‌شوند؛ سپس گمانه تزریق شده و پس از گیرش دوغاب، استرندها با دستگاه‌ جک کشش، تا بار طراحی کشیده شده و این کشش باعث راندن دیواره به سمت عقب و حلوگیری از حرکت آن می‌گردد.

روش انکراژ برای پایدار سازی گود مانند روش میخ‌کوبی، برای اجرا نیازمند اجازه‌ی زمین‌های مجاور جهت حفاری در آن‌ها می‌باشد که معمولا این امکان داده نشده و امکان اجرای این روش در مناطق شهری بسیار ضعیف می‌گردد.

نحوه اجرا

همانطور که در ابتدا بیان شد، از روش انکراژ یا مهارگذاری، همانند روش میخ کوبی جهت پایدارسازی گودها، ترانشه ها، شیروانی ها و … استفاده می گردد.

در این روش پس از حفر گمانه و جایگذاری مهاری، قسمت انتهایی گمانه تزریق می گردد و پس از گیرش دوغاب سیمان، مهارها با جک کشیده و پیش تنیده می شوند.

اعمال نیروی پیش تنیدگی منجر به حصول اطمینان از صحت عملکرد مهاری ها می شود.

عملیات مهارگذاری soil anchors گود غالباً به صورت اجرای از بالا به پایین (Top Down Construction) بر روی یک سطح شیب دار یا قائم اجرا می گردد.

انکراژ یا مهارگذاری روشی اقتصادی و نسبتاً جدید جهت پایدارسازی شیب ­ها، شیروانی ­ها، ترانشه ­های مجاور راه ها و تعریض راه ها، گودبرداری در مجاورت سازه ها، مقاوم سازی سازه های نگهبان قدیمی، افزایش ظرفیت باربری، محدود کردن تغییر شکل­ ها با ایجاد حداقل دست‌خوردگی و … می باشد.

طول گمانه، طول قسمت گیردار مهاری (قسمت تزریق شده یا طول Bond) و طول قسمت آزاد مهاری (قسمت تزریق نشده یا Unbond) بستگی به مشخصات خاک، عمق گودبرداری، تناژ کشش مهاری، سربار بالای گود، وجود یا عدم وجود آب زیرزمینی و غیره دارد.

کاربردهای پایدارسازی گود به روش مهارگذاری (انکراژ)

روش مهارگذاری (soil anchors) دارای کاربردهای مختلفی می باشد که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می گردد:

 • دیوار حائل کنار بزرگراه ها
 • پایدارسازی شیب ها
 • جلوگیری از فشار بالا برنده آب (Uplift Pressure)
 • تحکیم بستر سدهای بتنی

تفاوت های پایدار سازی خاک به روش میخ کوبی و مهارگذاری (نیلینگ و انکراژ)

تفاوت اصلی میخ کوبی و مهارگذاری، پیش تنیدگی عضو تسلیح در روش مهارگذاری می باشد.

روش میخ کوبی (نیلینگ) به صورت مقاوم (Passive) و روش مهار گذاری به صورت فعال (Active) عمل می کند.

در عملیات میخ کوبی فعال شدن نیرو در میخ ها مستلزم بروز تغییرشکل در توده خاک دیواره گود است ولی در روش مهارگذاری به دلیل پیش تنیدگی مهارها، قبل از حرکت توده خاک، نیروی موجود در مهاری ها سبب کاهش قابل توجه تغییرشکل ها می گردد.

روش اجرای پایدارسازی خاک مهارگذاری (انکراژ)

روش پیشنهادی جهت اجرای مهارگذاری شامل چند مرحله اصلی می باشد که با توجه به شرایط خاک و عوامل دیگر اجرا می گردد:

 1. خاکبرداری
 2. حفاری خاک
 3. نصب مهاری (استرند) و تزریق دوغاب سیمان
 4. بتن پاشی (شاتکریت) دیواره، نصب صفحه و گوه

مزایای روش مهارگذاری soil anchors

 • کاهش نسبی تغییرشکل ها
 • قابلیت اجرا در پایدارسازی گودهای با عمق زیاد
 • حداقل اشغال فضای داخلی پروژه
 • عدم تداخل با اجزای سازه اصلی
 • سرعت بالای اجرای عملیات
 • امکان پایدارسازی دائمی در روش انکراژ
 • انطباق با روش های زهکشی و آب بندی
 • انعطاف پذیری و امکان تقویت طرح در حین و پس از اجرا
 • قابلیت اجرا در پروژه های با هندسه نامنظم
 • امکان استفاده در پروژه های نیمه تمام و یا پایدارسازی نشده
 • قابلیت استفاده برای افزایش عمق گود در زمان اجرا یا پس از اتمام گودبرداری
 • کنترل کیفی بهتر به دلیل کشش انکرها

معایب انکراژ خاک

 • ورود به محدوده زمین های مجاور
 • نیاز به تجهیزات و ماشین آلات خاص
 • مشکلات و محدودیت های اجرایی مربوط به وجود حفرات زیرزمینی
 • نیازمند پیمانکار متخصص
 • آلودگی صوتی
 • احتمال آسیب رساندن به فضای سبز و چاه های مجاور