تاثیر ریشه گیاهان و درختان بر پی یا فونداسیون ساختمان

اثر ریشه گیاهان و درختان روی پی یا فونداسیون ساختمان

درختان و گیاهانی که ریشه آنها اغلب با سرعت رشد می کنند باعث یکسری تغییرات در خاک مجاور خود می شوند.

خشک شدن نامتقارت خاک اطراف ریشه درختان بر قدرت تحمل خاک تاثیر مستقیم می گذارد.

یک ریشه درخت می تواند در فاصله قابل توجهی رشد داشته باشد و رطوبت را از عمق 6 متری از سطح خاک به خود جذب کند.

Read more
عوامل موثر در آزمایش بتن با روش چکش اشمیت Schmidt hammer چکش اشمیت Schmidt hammer چیست و چگونه کار می کند؟

عوامل موثر در آزمایش بتن با روش چکش اشمیت Schmidt hammer

آزمایش بتن با روش چکش اشمیت یک روش ساده و سریع است که می توانیم با هزینه کم یکنواختی سطح بتن سخت شده را کنترل نمود.

نتایج استفاده از این روش به یکسری عوامل و فاکتور بستگی دارد.

مزایای این روش برای تست و بررسی بتن کم هزینه، سرعت بالا و در عین حال روشی غیرمخرب در آزمایشگاه در محل مورد نظر به حساب می آید.

Read more