تیم ما

مدیریت برنامه ریزی و توسعه سازمانی / منابع

about_us_1

مهندس سجاد حسینی

s.hossaini@mattia.ir

مدیر تولید

about_us_7

مهندس فواد رحیمی فر

f.rahimi@mattia.ir

سوابق آکادمیک:

  • کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر - دانشگاه تهران
  • کارشناسی مهندسی پلیمر - دانشگاه تهران

مدیر تحقیق و توسعه فناوری و مدیر پروژه ها

about_us_8

دکتر مهدی رجحانی

m.rojhani@mattia.ir

سوابق آکادمیک:

  • دکتری مهندسی عمران - ژئوتکنیک
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک
  • کارشناسی مهندسی عمران - عمران دانشگاه تهران
  • دوره فشرده MBA - مرکز آموزش‌های عالی تخصصی دانشکده فنی دانشگاه تهران

مدیر تدارکات

about_us_8

مازیار اصغری

m.asghari@mattia.ir

مدیر بازاریابی و فروش

about_us_1

مهندس حسین رحیمی

h.rahimi@mattia.ir

سوابق آکادمیک:

  • کارسناسی ارشد مهندسی عمران - دانشگاه خواجه نصیر
  • کارشناسی مهندسی استخراج - دانشگاه بین المللی قزوین

چارت سازمانی ماتیا

چارت سازمانی ماتیا