راهنماها و استانداردهای بین المللی مربوط به میلگرد کامپوزیت FRP

مرجع استاندارد های frp standards میلگرد و مش کامپوزیتی

لازمه بدست آوردن بهترین عملکرد و کارایی هر محصولی نیازمند این می باشد که از خواص و مشخصات آن محصول آگاهی کافی داشته باشید.

از این جهت ما در ماتیا به خریداران محصولات GFRP اطلاعات لازم را در رابطه با طراحی و اجرای پروژه ها با استفاده از استانداردهای روز دنیا در اجرای بهتر و مهندسی تر یاری می رسانیم.

 

راهنمای طراحی و اجرای سازه های بتنی مسلح شده با میلگردهای کامپوزیت FRP

راهنمای روش های آزمایش میلگردهای کامپوزیت FRP جهت تقویت سازه های بتنی

راهنمای پیش تنیدگی سازه های بتنی با تاندون های FRP

راهنمای ایتالیایی طراحی و ساخت سازه های بتنی مسلح به میلگردهای کامپوزیت FRP

راهنمای سوئیسی استفاده از میلگرد کامپوزیت FRP در سازه های بتنی

استاندارد آلمانی میلگرد کامپوزیت FRP

 

نمودار درختی کلیه محصولات FRP و جایگاه محصولات GFRP

نمودار درختی کلیه محصولات FRP و جایگاه محصولات GFRP