پروژه خانه شهر

قالب سقف وافل

  • کیوبوید
  • میدان امام خمینی
  • ساختمان ها

توضیح پروژه خانه شهر

photo_2019-07-25_12-43-07

نمونه اجرای وافل سقفی

توضیحات پروژه

پروژه خانه شهر

واقع در میدان امام خمینی