پروژه هتل آراز

قالب سقف وافل

  • کیوبوید
  • نوشهر
  • ساختمان ها

توضیح پروژه هتل آراز

araz-hotel-nowshahr

نمونه اجرای وافل سقفی

توضیحات پروژه

پروژه هتل آراز

واقع در نوشهر