بتن ریزی

قالب سقف وافل

بتن ریزی در هوای سرد

بتن ریزی در هوای سرد 👇 در کارهای بتنی، هوای سرد به شرایطی اطلاق میشود که بیش از سه روز متوالی، متوسط درجه حرارت روزانه از 5 درجه سلسیوس کمتر باشد. چنانچه بیش از نیمی از روز دمای محیط بالای 10 درجه سلسیوس باشد، هوا سرد تلقی نمیشود. پیمانکار باید تدابیر لازم را برای حفاظت […]

بیشتر بخوانید

بتن ریزی در هوای گرم

بتن ریزی در هوای گرم 👇 به طورکلی عواملی نظیر هوای گرم، وزش باد و رطوبت، روی ساختن، ریختن و عمل آوردن بتن اثر میگذارند. برای دستیابی به نتیجه مطلوب، پیمانکار موظف است ضمن مراحل مختلف بر اساس دستورات دستگاه نظارت عمل نماید. پیمانکار باید دمای محیط، دمای مصالح و بتن، و اوضاع جوی، سرعت […]

بیشتر بخوانید

روش های انتقال بتن

روش های انتقال بتن و مواردی که باید به آنها توجه داشت 👇 تراک میکسر: در این روش کل زمان و تخلیه نباید از ۹۰ دقیقه تجاوز کند و حجم بتن حمل شده نباید از ۸۰ درصد ظرفیت اسمی تراک بیشتر باشد. تراک با جام ثابت: این روش مناسب جاده های هموار است و زمان […]

بیشتر بخوانید