وبلاگ

قالب سقف وافل

5

بتن ریزی در هوای سرد 👇
در کارهای بتنی، هوای سرد به شرایطی اطلاق میشود که بیش از سه روز متوالی، متوسط درجه حرارت روزانه از 5 درجه سلسیوس کمتر باشد. چنانچه بیش از نیمی از روز دمای محیط بالای 10 درجه سلسیوس باشد، هوا سرد تلقی نمیشود. پیمانکار باید تدابیر لازم را برای حفاظت بتن در مراحل مختلف ساخت، حمل و ریختن اتخاذ نماید. پیمانکار موظف است برای جلوگیری از وقفه در عملیات بتن ریزی قبلاً برنامه اجرای کار را به تصویب دستگاه نظارت برساند. رعایت نکات زیر برای بتن ریزی در هوای سرد الزامی است :

دما :
توصیه میشود هنگام بتنریزی، دمای هیچ قسمت از بتن تازه از 10 درجه سلسیوس کمتر نباشد، ولی به هر حال این دما نباید از 5 درجه سلسیوس به عنوان حداقل مجاز، کمتر شود.

در هوای سرد باید با گرم کردن مواد متشکله بتن، دمای مخلوط را به حد قابل قبول رسانید.

برای تهیه بتن در درجه حرارت زیر صفر، ابتدا باید قطعات یخ و مصالح یخ زده را از مصالح سنگی جدا و مصالح سنگی را تا بالای 15 درجه و در صورت لزوم آب را تا 60 درجه سلسیوس گرم نمود. در صورتی که مصالح سنگی خشک باشد، میتوان ماسه را تا 40 درجه سانتیگراد گرم کرد، در این حالت نیز آب نباید از 60 درجه بیشتر گرم شود.

هنگامی که گرم کردن مصالح سنگی مشکل بوده و یا عملی نباشد، میتوان با تأیید دستگاه نظارت ضمن استفاده از آب گرم دمای مخلوط بتن را بالا برد.
تغییر سریع دمای سطح بتن پس از اتمام دوران حفاظت، باعث ایجاد ترک در سطوح خارجی خواهد شد. لذا پیمانکار باید در طول حداقل 24 ساعت اولیه پس از اتمام دوران نگهداری بتن، تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

دمای آب مصرفی باید یکنواخت و ثابت باشد تا تغییری در اسلامپ ساختهای مختلف بتن حادث نشود.

دمای نهایی مخلوط بتن از رابطه زیر محاسبه میشود:

در رابطه فوق
Tدمای نهایی مخلوط بتن بر حسب درجه سلسیوس
Tw,Ta,Ts,Tcبه ترتیب:
دمای سیمان، ماسه، شن و آب
Ww,Wa,Ws,Wcبه ترتیب وزن سیمان، ماسه، شن خشک و آب بر حسب کیلوگرم

و Wwsو Wwa
وزن ماسه و شن مرطوب بر حسب کیلوگرم است.

 

پیشبینی های لازم، قبل و حین اجرای بتن ریزی، در هوای سرد به شرح زیر است :

– شن، ماسه و آب مصرفی باید عاری از برف، یخ و مصالح یخ زده باشند.

– در صورت نیاز و قبل از بتن ریزی، مصالح سنگی و آب بر اساس دستورالعملهای این بخش گرم شوند.

– قبل از اجرای بتن ریزی تمامی سطوح در تماس با بتن نظیر سطح قالب، آرماتورها و کابلهای پیشتنیدگی باید عاری از برف و یخزدگی بوده و حتی الامکان دارای دمای مخلوط بتن موردنظر باشند.

– استفاده از مواد افزودنی باید با توجه به نکات مندرج در این دستورالعمل صورت پذیرد. در هوای سرد توصیه میشود از بتن با حباب هوا استفاده شود.
– از سیمانهای مخصوص زودگیر نظیر سیمان تیپ 3 استفاده شود.

– از طریق بالا بردن دمای محیط بتن ریزی و ایجاد بادشکن، مراقبتهای لازم به عمل آید.

– فاصله حمل بتن حتی الامکان کوتاه اختیار شود.

– چنانچه امکان افت سریع دما هنگام ساختن و ریختن بتن به دمای پایین تر از حد مجاز وجود داشته باشد، دستگاه نظارت میتواند دستور توقف بتن ریزی را صادر نماید.

درج کنیددیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *